Menu

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski, bezzwłocznie skontaktuj się telefonicznie z Centrum Assistance

Podaj: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu, numer ubezpieczenia podróżnego oraz inne niezbędne dane potrzebne do zorganizowania pomocy.

Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą:

 • uzyskaj od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę lekarską i oryginał rachunku,
 • dokumentację lekarską wraz z oryginałem rachunku oraz opisem zdarzenia prześlij do:

Colonnade Insurance S.A. oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

W przypadku pozostałych roszczeń, tj.

 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenia od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenia opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenia opóźnienia lotu,

skontaktuj się z ubezpieczycielem telefonicznie, by otrzymać szczegółowe informacje oraz instrukcje, jak postępować w przypadku Twojego zgłoszenia.

Gdzie znajdę numer telefonu i adres e-mail?

Numer telefonu do Centrum Assistance oraz adres e-mail ubezpieczyciela znajdziesz na otrzymanym po wykupieniu ubezpieczenia certyfikacie.


To może Cię zainteresować

 • Kraków
  Wylot z Warszawy
  od 199 PLN
  Abu Zabi
  Wylot z Katowic
  od 560 PLN

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!